Projekcia

Projekty elektro | Komplexná dokumentácia

Projekty elektro

Poskytujeme komplexné vypracovanie dokumentácie elektro:

R

Elektrické prípojky NN/VN

R

Trafostanice

R

Elektrické inštalácie rodinných domov a bytov

R

Elektrické inštalácie v kancelárskych a verejných budovách

R

Priemyselné elektrické inštalácie

R

Inteligentné elektrické inštalácie

R

Obnoviteľné zdroje energie

R

Fotovoltické systémy

R

Nabíjacie stanice elektromobilov

R

Svetelnotechnické návrhy a výpočty osvetlenia

R

Vypracovanie štúdií, auditov a odborných elektro posudkov

K projektu Vám vieme poskytnuť a zabezpečiť ďalšie služby

Kontaktujte nás

Ak potrebujete vypracovať projekt elektroinštalácie, bleskozvodu a uzemnenia alebo svetelnotechnický výpočet, neváhajte nás kontaktovať.