Ďalšia činnosť

Revízie elektro | Inžinierska činnosť | Elektrické inštalácie

Revízie elektro

Poskytujeme komplexné prevedenie a vypracovanie východiskových a periodických OPaOS (revízií) elektrických zariadení:

Z

OPaOS (revízie) pevných a dočasných elektroinštalácií

Z

OPaOS (revízie) systému ochrany pred bleskom a jeho účinkami (bleskozvody aktívne, pasívne)

Z

Datalogging, analýza spotreby elektrickej energie

Z

OPaOS (revízie) elektrických spotrebičov a ručného náradia

Z

OPaOS (revízie) rozvádzačov, elektrických strojov a zariadení

Inžinierska činnosť

Vďaka našim skúsenostiam s územnými rozhodnutiami, stavebnými konaniami a kolaudačným procesom sme Vám schopný pomôcť a odbremeniť Vás od zdĺhavých procesov vybavovania na úradoch a takto urýchliť užívanie Vašej nehnuteľnosti.

Ešte nemáte vypracovaný projekt elektroinštalácií?

Kontaktujte nás

Ak potrebujete revíziu elektrickej inštalácie, bleskozvodu, uzemnenia, elektrického zariadenia, ručného náradia, alebo zrealizovať elektrickú inštaláciu, neváhajte nás kontaktovať.