Projekty elektro

Naša spoločnosť Vám ponúka komplexné služby v oblasti návrhu elektrických inštalácií v 2D, ale taktiež v 3D priestore (BIM). Tvoríme projekty elektro od prípojok NN/VN, trafostaníc, elektrických inštalácií rodinných domov a bytov až po komplexné systémy a smart inteligentné riešenia v kancelárskych a verejných budovách a v priemyselných objektoch. V spolupráci s našimi partnermi dokážeme zabezpečiť komplexnú realizáciu diela a vo vlastnej réžii revízie (OPaOS) elektrických zariadení.

Projekty elektroĎalšia činnosť

Naše služby

Projekty elektro

Našou hlavnou činnosťou je príprava a návrh projektov elektro pre rôzne typy stavieb vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie. Zaoberáme sa taktiež návrhom elektrických inštalácií s využitím obnoviteľných zdrojov energie (OZE), návrhom elektrickej požiarnej signalizácie a inovatívnymi riešeniami v oblasti elektrotechniky.

Projekty elektro
Revízie elektro

Ďalšia činnosť

Okrem projektovania elektrických inštalácií poskytujeme komplexné prevedenie a vypracovanie východiskových a periodických revízií (OPaOS) elektrických inštalácií, spotrebičov, ručného náradia a bleskozvodov.

Vďaka spolupráci s našimi partnerskými spoločnosťami a jednotlivcami Vám dokážeme zabezpečiť realizáciu elektrických rozvodov VN a NN, výrobu rozvádzačov, montáž a dodávku fotovoltických systémov, nabíjacích staníc pre automobily a mnohé ďalšie činnosti.

Ďalšia činnosť

Okrem projektovania elektrických inštalácií poskytujeme komplexné prevedenie a vypracovanie východiskových a periodických revízií (OPaOS) elektrických inštalácií, spotrebičov, ručného náradia a bleskozvodov.

Vďaka spolupráci s našimi partnerskými spoločnosťami a jednotlivcami Vám dokážeme zabezpečiť realizáciu elektrických rozvodov VN a NN, výrobu rozvádzačov, montáž a dodávku fotovoltických systémov, nabíjacích staníc pre automobily a mnohé ďalšie činnosti.

Naši partneri

Kontaktujte nás

Ak potrebujete vyhotoviť projekt elektro inštalácií, bleskozvodu a uzemnenia, svetelnotechnický výpočet, alebo revíziu elektrickej inštalácie, bleskozvodu, uzemnenia, elektrického zariadenia, ručného náradia, alebo zrealizovať elektrickú inštaláciu, neváhajte nás kontaktovať.